Ymweld

Pyrth

Mae prosiect Ein Treftadaeth wedi datblygu nifer o byrth ymwelwyr ar gyfer y prosiect. Mae rhai yn byrth rhyngweithiol, ac eraill yn rhai tradodiadol sy'n arddangos paneli dehongli gwybodeth. Y cyntaf i agor i'r cyhoedd oedd Oriel Pendeitsh, Caernarfon sydd hefyd yn borth gwybodaeth i Dywysogion Gwynedd.

Mae 26 porth yn gyfangwbl (gan gynnwys byrth Tywysogion Gwynedd) wedi eu lleoli ar hyd a lled Gwynedd, Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Cliciwch ar un o'r eiconau ar y map rhyngweithiol isod i gael rhagor o wybodaeth am leoliad porth.