Archwilio

Mannau Sanctaidd

Plas Glyn y Weddw - Hawlfraint Plas Glyn y Weddw / Copyright Plas Glyn y Weddw
Eglwys St Hywyn's Church - Hawlfraint Ein Treftadaeth / Copyright Our Heritage
Ffynnon Gybi / St Cybi's Well - Hawlfraint Ein Treftadaeth / Copyright Our Heritage

Dewch i brofi tirwedd drawiadol gogledd Cymru sy'n cynnwys mynyddoedd hudol, cymoedd heddychlon a morluniau godidog. Yn yr oesoedd canol, teithiai pobl ar bererindod o Dreffynnon i Ynys Enlli ym Mhenrhyn Llŷn, gan ymweld â ffynhonnau sanctaidd a chysegrfeydd wedi’u cysegru i seintiau Celtaidd mewn eglwysi ar hyd y siwrne.

Heddiw, mae Taith Pererin Gogledd Cymru yn rhoi cyfle i gerddwyr brwd ddilyn ôl troed y pererinion canoloesol ac ymweld â safleoedd cysegredig ar hyd y siwrne 130 milltir. Edrycwch allan am rai o'r safleoedd ar ein map. Mae Taith Sain ar gyfer y llwybr wedi ei chreu ac wedi eu rhestru isod.

Mae’r dirwedd yn frith o chwedlau hefyd. Mae 11 chwedl y Mabinogi, sy’n sôn am hud, dewrder a brad, wedi’u lleoli mewn mannau y gellir eu hadnabod heddiw.

Gallwch ganfod hanesion pobl ysbrydoledig, megis y prifardd Hedd Wyn a Mary Jones (y ferch wnaeth gerdded 25 milltir i brynu Beibl Cymraeg), gan ymweld â safleoedd a dilyn llwybrau sy’n datgelu eu straeon. Mae trysorau diwylliannol mewn celf, llenyddiaeth a phensaernïaeth i’w darganfod mewn lleoliadau megis Portmeirion neu Cae’r Gors, Rhosgadfan man geni yr awdures Kate Roberts.

P’un a ydych yn chwilio am anogaeth ysbrydol wrth fyfyrio’n dawel mewn eglwys, neu fwynhau prydferthwch panoramig o ben mynydd, dyma’r lle i chi.

Taith Pererinion application/pdf / 1.88 MB Taith Pererin Gogledd Cymru - Trac 1 - Abaty Dinas Basing audio/mpeg / 6.29 MB Taith Pererin Gogledd Cymru - Trac 2 - Ffynnon Santes Gwenffrewi audio/mpeg / 6.67 MB Taith Pererin Gogledd Cymru - Trac 3 - Cadeirlan Llanelwy audio/mpeg / 4.39 MB Taith Pererin Gogledd Cymru - Trac 4 - Llansannan audio/mpeg / 5.45 MB Taith Pererin Gogledd Cymru - Trac 5 - St Digain, Llangernyw audio/mpeg / 9.33 MB Taith Pererin Gogledd Cymru - Trac 6 - St Beuno, Clynnog Fawr audio/mpeg / 7.68 MB Taith Pererin Gogledd Cymru - Trac 7 - St Hywyn, Aberdaron audio/mpeg / 5.79 MB

Mannau Sanctaidd - Llinell Amser

Llinell Amser

Mannau Sanctaidd ar y Map

Map

Dilyn y Stori