Archwilio

Tywysogion Gwynedd

© Croeso Cymru / © Visit Wales
©  Sarah McCarthy

Roedd tywysogion Gwynedd yn olrhain eu llinell frenhinol yn ôl i hen amser a nhw oedd llinach fwyaf grymus Cymru’r Oesoedd Canol. Estynnodd eu teyrnas o dir ffrwythlon Ynys Môn i fynyddoedd mawreddog Eryri ac ar un adeg, roedd yn cwmpasu Cymru bron iawn i gyd.

Brwydrodd y tywysogion yn erbyn eu gilydd ac yn erbyn coron Lloegr am dros 800 o flynyddoedd er mwyn sicrhau eu sefyllfa o fod mewn grym. Ond nid adeg o ryfela a chythrwbl yn unig oedd hwn. Ffurfiodd y tywysogion gysylltiadau diwylliannol a chrefyddol cryf gyda chyfandir Ewrop, a chafodd pensaernïaeth, cerddoriaeth a barddoniaeth hyfryd eu noddi ganddynt.

Gallwch weld eu gwaddol heddiw ar hyd a lled Gogledd Orllewin Cymru. Ewch i ddilyn ôl troed y tywysogion, a darganfyddwch gestyll cudd, preswylfeydd brenhinol ac eglwysi heddychlon mewn tirweddau syfrdanol.

Ydych chi’n bwriadu ymweld â rhai o safleoedd mwyaf eiconig y tywysogion? Lawrlwythwch ein harweinlyfr ar dywysogion Gwynedd sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol, awgrymiadau am deithiau a mapiau.

Arweinlyfr Tywysogion Gwynedd Rhad ac am Ddim application/pdf / 10.4 MB Cerdded yn ôl troed Tywysogion application/pdf / 7.55 MB

Tywysogion Gwynedd - Llinell Amser

    Llinell Amser

    Tywysogion Gwynedd ar y Map

    Map

    Dilyn y Stori