Preifatrwydd a Chwcis

Preifatrwydd a Chwcis

Preifatrwydd

Cyflwyniad

Mae ein gwefan yn defnyddio ‘cwcis’, sef ffeiliau data bychan a ddefnyddir fel dynodwyr unigryw. Maent yn cael eu hanfon o weinyddwyr y wefan i’ch cyfrifiadur neu ffôn symudol ac yn cael eu storio ar eich dyfais. Yna, efallai byddant yn cael eu hanfon yn ôl at weinyddwyr ein gwefan gyda’ch data wedi’i ddiweddaru wrth i chi bori drwy ein gwefan.

 

Defnyddir cwcis i gofnodi gwybodaeth ynglŷn â’ch dewisiadau wrth i chi bori drwy ein gwefan, sy’n ein galluogi i wella eich profiad drwy deilwra'r wefan yn unol â hynny. Yn ogystal, gellir defnyddio cwcis i’ch adnabod bob amser yr ydych yn ymweld â’n gwefan.

 

Bydd ‘cwci sesiwn’ yn terfynu ar ddiwedd eich sesiwn pori unwaith y byddwch wedi cau eich porwr gwe; ar y llaw arall, mae gan ‘gwcis parhaus’ ddyddiad terfynu wedi’i bennu a byddant yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur hyd nes y dyddiad hwnnw, neu pan ydych yn dileu eich cwcis drwy ddefnyddio gosodiadau eich porwr.

 

Sut yr ydym yn defnyddio Cwcis?

Mae’r hyn a ganlyn yn restr o gwcis a ddefnyddir gan ein gwefan, a nodir ar gyfer beth y'u defnyddir hwy:

 

Math o Gwci

Enw’r Cwci

Disgrifiad

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Mae’r cwcis hyn yn ein galluogi i gyfri ymweliadau â thudalennau a ffynonellau traffig fel y gallwn fesur a gwella perfformiad ein safle, gan ddefnyddio gwasanaeth a ddarperir gan Google Analytics. Am ragor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd Google, defnyddiwch y linc isod: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

 

Cwcis Trydydd Parti

Mae ein gwefan yn defnyddio’r cyflenwyr a phartneriaid trydydd parti isod a allai hefyd osod cwcis ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol wrth i chi bori drwy ein gwefan. Os hoffech wybod mwy ynglŷn â sut y defnyddir cwcis gan y trydydd partïon hyn i gasglu a storio eich data, defnyddiwch y cysylltiadau isod:

 

Math o Gwci

Enw’r Cwci

Disgrifiad

Google Maps Cookies

NID
PREF

Gosodir y cwcis hyn gan Google pan fyddwch yn ymweld â thudalen ar ein gwefan gyda Google Map wedi’i osod arni, ac fe'u defnyddir gan Google i gadw golwg ar y defnydd o'u gwasanaethau. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.google.com/intl/en/policies/privacy

ShareThis Cookie

_unam

Defnyddir y cwci hwn i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio’r swyddogaeth ShareThis a ddarperir gan ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i gasglu adroddiadau er mwyn ein cynorthwyo i wella’r safle. Ni fydd y cwci yn eich adnabod yn bersonol oni bai eich bod eisoes wedi cofrestru gyda ShareThis ac wedi rhoi eich caniatâd. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.sharethis.com/legal/privacy

Cwcis YouTube

PREF
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE

Gosodir y cwcis hyn gan YouTube ac maent yn cadw golwg ar eich dewisiadau pan ydych yn gwylio cynnwys fideo YouTube wedi’i osod ar ein gwefan. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Cwcis Twitter

dnt
guest_id
pid
remember_checked
remember_checked_on
twll

Mae’r ategynnau Twitter ar ein gwefan yn eich galluogi i ddilyn ein cyfrif Twitter swyddogol. Gosodir y cwcis hyn gan Twitter, ac fe’u defnyddir i ganfod p’un a ydych wedi logio i mewn i Twitter ar yr un pryd â phan ydych yn ymweld â'n gwefan, a p’un a ydych yn ein dilyn ai peidio. Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://twitter.com/privacy

Cwcis Facebook

Datr
fr
locale
lu
reg_fb_gate
reg_fb_ref

Mae’r ategynnau Facebook ar ein gwefan yn eich galluogi i glicio ‘Hoffi’ ar ein tudalen Facebook swyddogol. Gosodir y cwcis hyn gan Facebook, ac fe’u defnyddir i ganfod p’un a ydych wedi logio i mewn i Facebook ar yr un pryd â phan ydych yn ymweld â'n gwefan, a p’un a ydych eisoes wedi ‘Hoffi’ ein tudalen Facebook. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.facebook.com/about/privacy

 

 

Mewn adrannau o’n gwefan sydd â chynnwys o wefannau trydydd parti, megis Flickr a YouTube, noder y gall cwcis o'r gwefannau trydydd parti yma gael eu gosod ar eich dyfais. Nid yw Treftadaeth Eryri yn rheoli’r cwcis yma a dylech wirio polisi preifatrwydd y wefan berthnasol am ragor o wybodaeth.

 

Yn ogystal, os ydych yn defnyddio un o’r ‘teclynnau rhannu’ ar ein gwefan i rannu cynnwys drwy ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol, noder y gallai’r rhwydweithiau cymdeithasol yma osod cwci ar eich dyfais. Nid yw Treftadaeth Eryri yn rheoli’r cwcis yma a dylech wirio polisi preifatrwydd y wefan berthnasol am ragor o wybodaeth.

 

Blocio Cwcis

Bydd y mwyafrif o borwyr gwe (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari ac ati.) yn eich galluogi i flocio cwcis rhag cael eu gosod ar eich dyfais drwy gyfrwng gosodiadau eich porwr.

 

Yn dibynnu ar eich porwr, gellir dod o hyd i wybodaeth bellach drwy gyfrwng y cysylltiadau a ganlyn:

 

Firefoxhttp://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

 

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/196955

 

Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Safarihttp://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html

 

Opera - http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Efallai y bydd angen i ddefnyddwyr ffonau symudol gyfeirio at lawlyfr eu dyfais am fanylion ar sut i flocio cwcis drwy ddefnyddio porwr eu ffonau symudol.

 

Dylech fod yn ymwybodol y gall cyfyngu ar y defnydd o gwcis effeithio ar sut mae ein gwefan yn gweithio.

 

Dileu Cwcis

Bydd y mwyafrif o borwyr gwe (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari ac ati.) yn eich galluogi i ddileu pob cwci / cwcis dethol sydd wedi’u gosod ar eich dyfais ar hyn o bryd.

 

Yn dibynnu ar eich porwr, gellir dod o hyd i wybodaeth bellach drwy gyfrwng y cysylltiadau a ganlyn:

 

Firefoxhttp://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

 

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/196955

 

Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Safarihttp://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html

 

Opera - http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Yn yr un modd, efallai y bydd angen i ddefnyddwyr ffonau symudol gyfeirio at lawlyfr eu dyfais am fanylion ar sut i ddileu cwcis drwy ddefnyddio porwr eu ffôn symudol.

 

Fel arfer, noder mai cael gwared ar gwcis sydd wedi’u gosod ar eich dyfais ar hyn o bryd yn unig a wna hyn; os ydych yn dymuno atal cwcis rhag cael eu gosod yn y dyfodol, rhaid i chi newid gosodiadau eich porwr (uchod) hefyd. Dylech fod yn ymwybodol y gall dileu cwcis sydd eisoes wedi’u storio ar eich dyfais effeithio ar ddefnyddioldeb ein gwefan.

 

Manylion Cyswllt a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Ein Treftadaeth a’i Phartneriaid sydd berchen y wefan hon, a Chyngor Gwynedd sy’n ei gweithredu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n defnydd o gwcis a sut yr ydym yn casglu a storio eich data, yna cysylltwch â eintreftadaeth@gwynedd.gov.uk

 

Am ragor o wybodaeth ar gwcis a sut maent yn gweithio, ewch i: www.allaboutcookies.org

Rydym yn bwriadu cydymffurfio'n llawn hefo Cyfarwyddyd UE ar cwcis a sut mae hyn yn berthnasol i gyfraith y DU a rydym yn parhau i ymgeisio i gydymffurfio'n llwyr. Gall Cyngor Gwynedd ddiweddaru y termau yma unrhyw bryd. Dylech ymweld a'r tudalen yma'n achlysurol er mwyn edrych ar y wybodaeth sydd yn cael ei baratoi i chi fel defnyddiwr.